Μαρ 30

Σφραγίδα κατασκευή και ιστορία

Σφραγίδα κατασκευή και ιστορία. Η σφραγίδα είναι αποτύπωση που εκτυπώθηκε, δημιουργήθηκε ανάγλυφα, ή προσαρτήθηκε σε έγγραφο (ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο) με σκοπό να το πιστοποιήσει, αντί ή μαζί με την υπογραφή. Με τον όρο σφραγίδα μπορούμε να περιγράψουμε και τη συσκευή που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί αυτή η αποτύπωση.

Η σφραγίδες χρησιμοποιούνται πάρα πολλά χρόνια πριν για το γνήσιο και πρωτότυπο έγγραφο και έχουν ισχύ νομική μαζί με την υπογραφή. Είναι απαραίτητη για μια επιχείρηση, καθώς ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να έχει μια σφραγίδα στο κατάστημα του.

Το κατάστημα μας εξειδικεύεται στο χώρο της σφραγίδας από το 2010 και έχει πελάτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορούμε να κατασκευάσουμε άμεσα σφραγίδες όλων των τύπων όπως θα δείτε παρακάτω. Σαν κατηγορίες σφραγίδων υπάρχουν οι εξής:

Read More